Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Rozumím

Jihočeské podnikatelské vouchery > Podporované činnosti v rámci programu

Podporované činnosti v rámci programu

Podnikatelské subjekty mohou použít voucher na pořízení služeb založených na znalostech, nových pro podnikatelský subjekt, k vyřešení konkrétní potřeby související s rozvojem podnikatelských aktivit žadatele. Níže jsou uvedené okruhy podporovaných a nepodporovaných aktivit.

Vymezení podporovaných aktivit

Způsobilými činnostmi realizovanými v rámci Služeb založených na znalostech poskytovaných Poskytovatelem služeb se rozumí činnosti, které lze zařadit do následujících skupin:

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby) či procesu.
 • Návrhy pro Žadatele nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, nových materiálů, nových metod.
 • Vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků, systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu.
 • Optimalizace procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy.
 • Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nových produktů či procesů.
 • Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru pro nové produkty či procesy.
 • Design nových výrobků - průmyslový, produktový.

Vymezení nepodporovaných aktivit

Služby založené na znalostech nesmí zahrnovat tyto činnosti:

 • Rešerše, průzkumy trhu, analýzy prodejnosti, analýzy konkurence.
 • Zpracování podnikatelských plánů, finančních plánů, marketingových plánů apod.
 • Tréninkové a školící kurzy.
 • Stáže pro studenty.
 • Poradenství v oblasti dotací, financí.
 • Právní služby.
 • Běžné opakující se služby (daňové a účetní služby, prodejní aktivity apod.).
 • Služby v oblasti marketingu a propagace.
 • Výrobu výrobků či polotovarů.
 • Podporu exportu
 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • příp. další činnosti, které nejsou uvedené mezi podporovanými

Poskytovatel znalostních služeb

Poskytovateli služeb založených na znalostech jsou v programu Jihočeských podnikatelských voucherů výzkumné organizace na území ČR, které vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace bodově ohodnotila. Zde je seznam výzkumných organizací oprávněných poskytovat služby v programu Jihočeských podnikatelských voucherů.

Pro přesný výčet podporovaných a nepodporovaných aktivit sledujte aktuální výzvu.