Jihočeské podnikatelské vouchery

Jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od poskytovatelů znalostí z celé ČR (výzkumných organizací, expertních poradců) s cílem nastavení vzájemné mezioborové spolupráce k rozvoji podnikatelské základny v Jihočeském kraji a ke zvyšování jejího inovačního potenciálu.

PoTr

Zvýhodněné expertní poradenské služby pro malé a střední podniky a OSVČ z Jihočeského kraje pro zintenzivnění jejich inovačních aktivit při zavádění strategických změn, optimalizaci firemních procesů a jejich postupné digitalizaci a zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe.