JihoSTART MENTORING pro START-UPY

Program „JihoSTART" poskytuje ucelený soubor poradenských a mentorských služeb začínajícím podnikatelům a start-upům s inovativními podnikatelskými záměry z Jihočeského kraje, případně z jiných krajů, pokud bude definovatelný dopad předmětu podnikání také do Jihočeského kraje.

PoTr

Zvýhodněné expertní poradenské služby pro malé a střední podniky a OSVČ z Jihočeského kraje pro zintenzivnění jejich inovačních aktivit při zavádění strategických změn, optimalizaci firemních procesů a jejich postupné digitalizaci a zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe.