Program Služby JVTP – Podpora Trendů podporuje formou poskytování zvýhodněných expertních poradenských služeb malé a střední podniky a OSVČ, které mají sídlo nebo provozovnu v Jihočeském kraji. Cílem programu je zintenzivnit jejich inovační aktivity při zavádění strategických změn, optimalizaci firemních procesů a jejich postupné digitalizaci a zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe. Míra podpory činí až 75 % způsobilých výdajů.

Novinky

Služby JVTP – Podpora Trendů 2021 v číslech

čtvrtek, 9. prosince 2021

Nový dotační program JVTP má za sebou prvních 10 měsíců existence. Podívejme se, co přinesl očima čísel.

Pilotní hodnocení žádostí o expertní služby v programu Služby JVTP - Podpora Trendů

pátek, 12. března 2021

V pátek 12.3.2021 proběhlo pilotní hodnocení žádostí v novém programu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. s názvem Služby JVTP - Podpora...

Proces hodnocení žádosti o podporu v rámci programu Služby JVTP - Podpora Trendů

pátek, 26. února 2021

Nový program Jihočeského vědeckotechnického parku určený pro podporu rozvojových a inovačních aktivit malých a středních podniků z Jihočeského kraje...

Více novinek