Program Služby JVTP – Podpora Trendů podporuje formou poskytování zvýhodněných expertních poradenských služeb malé a střední podniky a OSVČ, které mají sídlo nebo provozovnu v Jihočeském kraji. Cílem programu je zintenzivnit jejich inovační aktivity při zavádění strategických změn, optimalizaci firemních procesů a jejich postupné digitalizaci a zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe. Míra podpory činí až 75 % způsobilých výdajů.

Aktuálně není vyhlášena výzva, příjem žádosti je tedy nyní pozastaven.

Novinky

Shrnutí realizace programu Služby JVTP - Podpora Trendů

pátek, 30. června 2023

Projekt realizovaný od roku 2021 jsme ukončili k 31.5.2023, v současné době připravujeme projekt navazující. Seznamte se s výsledky naší dosavadní...

Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr) UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

pátek, 25. listopadu 2022

POZOR, blíží se konec výzvy k předkládání žádostí o podporu do programu Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr)

Služby JVTP – Podpora Trendů 2021 v číslech

čtvrtek, 9. prosince 2021

Nový dotační program JVTP má za sebou prvních 10 měsíců existence. Podívejme se, co přinesl očima čísel.

Více novinek