Program JihoSTART byl vyhlášen! Od 1.2. lze podávat žádosti.

čtvrtek, 1. února 2024

Výzva k programu JihoSTART byla k 1.2.2024 vyhlášena. Program je určen pro začínající podnikatele a start-upy s inovativními záměry v Jihočeském kraji. Žadatelé mohou získat ucelený soubor poradenských a mentorských služeb a podporu při rozvoji byznysu. Žádosti mohou žadatelé podávat od 1.2.2024.

Vyhlášení výzvy: 1.2.2024
Doba trvání projektu: leden-prosinec 2024
Příjem žádostí od:   1.2.2024

Podporované služby:

  • Aktivita A  „Úvodní konzultace podnikatelského nápadu“ (max rozsah - 4 hodiny)
  • Aktivita B  „Zhodnocení podnikatelského nápadu“ (max rozsah – 60 hod)
  • Aktivita C  „Rozvoj start-upu“ (max rozsah 160 hod)