O Programu

Číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_079/0008209
Žadatel projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Poskytovatel podpory:       Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program podpory:         Národní plán obnovy
Doba realizace projektu:     1. 2. 2024 – 31. 12. 2024

    

Program „JihoSTART" (dále jen program) poskytuje ucelený soubor poradenských a mentorských služeb začínajícím podnikatelům a start-upům s inovativními podnikatelskými záměry z Jihočeského kraje, případně z jiných krajů, pokud bude definovatelný dopad předmětu podnikání také do Jihočeského kraje.

Rozsah poradenství je rozdělen do 3 aktivit:

 • Aktivita A „Úvodní konzultace podnikatelského nápadu“
 • Aktivita B „Zhodnocení podnikatelského nápadu“
 • Aktivita C „Rozvoj start-upu“

Výhody programu:

 • jednoduchost podání žádosti,
 • jednoduchost a rychlost administrace,
 • podpora ze strany projektových manažerů JVTP, a.s.,
 • kvalitní nabídka poradců a mentorů,
 • zlepšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v regionu.

Míra podpory:

 • 100% způsobilých výdajů na poskytnuté poradenské a mentorské
  (pozn. DPH je není způsobilý výdaj)

Maximální výše podpory:

 • Aktivita A – 2 000 Kč (4 hodiny, sazba 500 Kč/hod)
 • Aktivita B – 90 000 Kč (60 hodiny, sazba 1 500 Kč/hod)
 • Aktivita C – 240 000 Kč (160 hodiny, sazba 1 500 Kč/hod)
  (pozn. Je možné žádat současně na všechny aktivity)

Způsob podání žádosti o dotaci podrobně popsán ve „Výzvě“ (naleznete v sekci Ke stažení).