Výzva 2024

Vyhlášení programu: 1.2.2024

 • Příjem žádostí: 
  • od 1.2.2024 do 30.11.2024 pro Aktivitu A
  • od 1.2.2024 do 31.8.2024 pro Aktivitu B
  • od 1.2.2024 do 31.5.2024 pro Aktivitu C
  • nebo do vyčerpání finanční alokace (s průběžným měsíčním hodnocením žádostí přijatých vždy do posledního pracovního dne hodnoceného období).
 • Alokace prostředků: 2 672 000​ Kč
 • Výše podpory (dotace): 2 000 – 332 000 Kč
 • Míra podpory: 100 % z celkových uznatelných výdajů
 • Realizace projektů: nejpozději do 31.12.2024

Detailní informace o programu jsou uvedeny ve "Výzvě" (naleznete v sekci Ke stažení vč. všech příloh).

Podat žádost