Jihočeské podnikatelské vouchery > Novinky

Novinky

Výsledky druhého kola výzvy 2018

streda, 12. prosince 2018 | Představenstvo akciové společnosti Jihočeský vědeckotechnický park rozhodlo o přidělení dotace v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery na základě doporučení hodnotící komise.

více
 

Vyhlášeno druhé kolo Výzvy 2018!!!

ctvrtek, 8. listopadu 2018 | Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlašuje druhé kolo Výzvy 2018 Jihočeských podnikatelských voucherů!!!

více
 

Výsledky výzvy 2018

patek, 26. rijna 2018 | Představenstvo akciové společnosti Jihočeský vědeckotechnický park rozhodlo o přidělení dotace v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery na základě doporučení hodnotící komise.

více
 

Ještě měsíc na podání žádosti!

patek, 31. srpna 2018 | Na vypracování a podání žádosti máte ještě jeden měsíc, příjem žádostí bude ukončen dne 27. září.

více
 

Vyhlášení výzvy 2018 schváleno!

ctvrtek, 24. kvetna 2018 | Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. 5. 2018 schválilo realizaci programu Jihočeské podnikatelské vouchery v roce 2018. Příjem žádostí bude zahájen dne 18. 6. 2018 a bude ukončen 27. 9. 2018 v 13:00.

více
 

Schváleny finanční prostředky na výzvu 2018

utery, 13. unora 2018 | Jihočeský kraj na svém zasedání schválil rozpočet na rok 2018, v němž jsou vymezeny prostředky ve výši 2 mil. Kč na program Jihočeských podnikatelských voucherů.

více
 

Podpořený projekt: Získání analytických laboratorních hodnot hlohu peřenoklanného

utery, 30. ledna 2018 | Inženýr Karel Tůma, ovocnář z jihočeských Chelčic, se dlouhodobě zabývá pěstováním hlohu peřenoklanného, který pochází z Číny. Pro své významné výživové hodnoty, především díky velmi vysokému obsahu biologicky aktivních látek, zejména obsahu vitaminu C, je v Číně populární a běžně je používán jako doplněk stravy. Na českém trhu však není příliš známý a především není úředně klasifikován jako potravina. Jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 umožnil Ing. Tůmovi získat ve spolupráci s VŠCHT Praha analytické hodnoty, které byly použity v procesu schvalování hlohu peřenoklanného jako tzv. potraviny nového typu.

více
 

Projekt zpracování a uplatnění odpadních betonových kalů

streda, 13. prosince 2017 | Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., která byla založena v roce 1958, patří mezi tradiční české výrobce prefabrikovaných betonových prvků. Ve spolupráci s Experimentálním centrem ČVUT byly v rámci projektu podpořeného ve výzvě programu pro rok 2016 otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby.

více
 
Podpořený projekt: Stanovení mechanické pevnosti nehtových laků po funkcionalizaci nanovlákny

Podpořený projekt: Stanovení mechanické pevnosti nehtových laků po funkcionalizaci nanovlákny

pondeli, 20. listopadu 2017 | Tato firma získala jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 na projekt s ČVUT, jehož předmětem bylo testování vlivu různých nanovlákenných struktur na pevnost a kvalitu nehtových laků. Díky získané dotaci se podařilo nalézt optimální postup pro využití nanovláken v kosmetice. Nově vytvořená metoda je použitelná pro výrobu nehtových laků nové generace, které mohou být obohacené o různé léčivé a výživové látky.

více
 

Výsledky výzvy 2017

streda, 8. listopadu 2017 | Dne 7. 11. 2017 představenstvo akciové společnosti Jihočeský vědeckotechnický park rozhodlo o přidělení dotace v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery na základě doporučení hodnotící komise.

více