Jihočeské podnikatelské vouchery > Novinky

Novinky

Schváleny finanční prostředky na výzvu 2018

utery, 13. unora 2018 | Jihočeský kraj na svém zasedání schválil rozpočet na rok 2018, v němž jsou vymezeny prostředky ve výši 2 mil. Kč na program Jihočeských podnikatelských voucherů.

více
 

Podpořený projekt: Získání analytických laboratorních hodnot hlohu peřenoklanného

utery, 30. ledna 2018 | Inženýr Karel Tůma, ovocnář z jihočeských Chelčic, se dlouhodobě zabývá pěstováním hlohu peřenoklanného, který pochází z Číny. Pro své významné výživové hodnoty, především díky velmi vysokému obsahu biologicky aktivních látek, zejména obsahu vitaminu C, je v Číně populární a běžně je používán jako doplněk stravy. Na českém trhu však není příliš známý a především není úředně klasifikován jako potravina. Jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 umožnil Ing. Tůmovi získat ve spolupráci s VŠCHT Praha analytické hodnoty, které byly použity v procesu schvalování hlohu peřenoklanného jako tzv. potraviny nového typu.

více
 

Projekt zpracování a uplatnění odpadních betonových kalů

streda, 13. prosince 2017 | Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., která byla založena v roce 1958, patří mezi tradiční české výrobce prefabrikovaných betonových prvků. Ve spolupráci s Experimentálním centrem ČVUT byly v rámci projektu podpořeného ve výzvě programu pro rok 2016 otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby.

více
 
Podpořený projekt: Stanovení mechanické pevnosti nehtových laků po funkcionalizaci nanovlákny

Podpořený projekt: Stanovení mechanické pevnosti nehtových laků po funkcionalizaci nanovlákny

pondeli, 20. listopadu 2017 | Tato firma získala jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 na projekt s ČVUT, jehož předmětem bylo testování vlivu různých nanovlákenných struktur na pevnost a kvalitu nehtových laků. Díky získané dotaci se podařilo nalézt optimální postup pro využití nanovláken v kosmetice. Nově vytvořená metoda je použitelná pro výrobu nehtových laků nové generace, které mohou být obohacené o různé léčivé a výživové látky.

více
 

Výsledky výzvy 2017

streda, 8. listopadu 2017 | Dne 7. 11. 2017 představenstvo akciové společnosti Jihočeský vědeckotechnický park rozhodlo o přidělení dotace v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery na základě doporučení hodnotící komise.

více
 

Lhůta pro podání žádostí prodloužena

streda, 27. zari 2017 | Vážení žadatelé, vzhledem k tomu, že konec lhůty pro podání žádostí o Jihočeský podnikatelský voucher připadá na státní svátek, je možné podávat žádosti až do 29. 9. 2017 do 12:00.

více
 

Příjem žádostí zahájen

patek, 1. zari 2017 | Do 28. 9. 2017 máte možnost podat žádost o Jihočeský podnikatelský voucher.

více
 

Blíží se termín příjmu žádostí

patek, 18. srpna 2017 | Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 9. 2017 a bude ukončen 28. 9. 2017 v 13:00.

více
 
Stanovení postupu získávání cenných látek z odpadního materiálu vinné révy

Stanovení postupu získávání cenných látek z odpadního materiálu vinné révy

patek, 21. cervence 2017 | Projekt firmy MikroChem LKT spol. s r.o., který byl podpořen ve výzvě 2016, byl zaměřen na stanovení postupu získávání cenných látek z odpadního materiálu vinné révy (konkrétně z réví). Jihočeský podnikatelský voucher umožnil připravit ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny podklady pro navazující větší výzkumný projekt, a tím celý proces zkoumání urychlit. Vzniklé znalosti budou předmětem ochrany u Úřadu průmyslového vlastnictví.

více
 

Program Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017 vyhlášen

pondeli, 19. cervna 2017 | Dne 16. 6. 2017 bylo schváleno vyhlášení výzvy programu Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017. Sběr žádostí bude zahájen 1. září 2017.

více