Aktuálně

Pozastavení programu Jihočeské podnikatelské vouchery

pondělí, 3. ledna 2022

Realizace programu Jihočeské podnikatelské vouchery byla od 1.1.2022 pozastavena.

Pozor: Výzva 2021 byla prodloužena do 31.1.2022!

úterý, 21. prosince 2021

Informujeme žadatele o další možnosti předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery.

Více aktualit

Zajímavé podpořené projekty

BRIKLIS, spol. s r.o.

Hlavní výrobní a výzkumná činnost společnosti BRIKLIS, spol. s r.o, je zaměřena na likvidaci odpadů briketováním, které vznikají v různých průmyslových odvětvích. K dnešnímu dni společnost uvedla na trh více jak 4 500 ks briketovacích zařízení pro dřevozpracující a strojírenský průmysl (zejm. automotive). Obchodní strategie firmy byla od začátku postavená na rozsáhlé síti dealerů po celé ČR i po Evropě. Nové obchodní partnery společnost nachází také na ruském a tureckém trhu, kde vznikají vysoké nároky na obchodní, technickou a servisní podporu.

Pandemická situace zcela znemožnila rozvíjet tento způsob podpory, což se velmi rychle projevilo v nemožnosti dotažení obchodních případů do fáze kupní smlouvy. Důvodem pro spolupráci s expertním poradcem Andrejem Bragucou ze společnosti Virtual Lab, s.r.o. byla akutní potřeba inovace obchodní strategie s využitím moderních technologií a trendů. Volba padla na využití virtuální reality při prodeji, servisu a marketingu produktů společnosti. Výsledkem spolupráce je převod 3D modelu briketovacího stroje společnosti BRIKLIS do virtuální reality primárně pro obchodní a servisní účely prováděné bez nutnosti osobního kontaktu – tedy na dálku.

V průběhu zakázky byl do virtuální reality převeden první vzorový produkt společnosti, na kterém byly odladěny technické detaily a složitosti převodu výkresů stroje do virtuální reality a technické požadavky na vzdálený přenos a obsluhu vytvořených dat. Na základě tohoto pilotního otestování bude společnost postupně digitalizovat také další produkty společnosti a začne rozšiřovat možnost využití virtuální reality také pro marketingové účely. Společnost se touto cestou dokáže efektivně a moderně přizpůsobit opakujícím se restriktivním opatřením a zároveň zajistí optimalizaci procesů prodeje, servisu a marketingu z hlediska času, nákladů, ale i z pohledu růstu inovačního potenciálu společnosti.

 

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - BRIKLIS

Společnost BRIKLIS, spol. s r.o. dokázala ve spolupráci s Andrejem Bragucou převést konstrukční výkresy a 3D modely briketovacího lisu do virtuální reality, je tedy připravena začít efektivně prezentovat svoje výrobky na dálku, jak demontované, tak složené a plně funkční. Briketovací lisy převedené do virtuální reality budou použité pro prodej, servis a marketing těchto produktů.

 

www.briklis.cz

KV2 Audio International spol. s r.o.

Příjemcem Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 / 2021 byla společnost KV2 Audio International, která spolupracovala s Tomášem Severou, expertním poradcem na inovace firemních strategií, produktové a procesní inovace a digitalizaci. Výsledkem spolupráce je ucelený návrh na úpravu, rozšíření a vzájemné propojení informačních systémů za účelem komplexní digitalizace firemních procesů (oblast plánování a řízení výroby, oblast vztahů se zákazníky). Na základě tohoto návrhu uspěla společnost KV2 Audio International s žádostí o dotační podporu vlastní realizace navržených opatření v 1. výzvě programu Czech Republic - The Country for The Future. 

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - KV2 Audio International

Společnost KV2 Audio International spolupracovala s Tomášem Severou, expertním poradcem na inovace firemních strategií, produktové a procesní inovace a digitalizaci. Výsledkem spolupráce je ucelený návrh na úpravu, rozšíření a vzájemné propojení informačních systémů za účelem komplexní digitalizace firemních procesů (oblast plánování a řízení výroby, oblast vztahů se zákazníky).

 

www.kv2audio.com

HERBAVITA CZ s.r.o.

Společnost HERBAVITA CZ s.r.o. vyvíjí a produkuje vlastní doplňková krmiva pro hospodářská zvířata. Na farmách se zabývá především podporou zdraví a imunity zvířat vedoucí ke zvýšení produkce mléka. Zakládá si na dlouhodobé úzké spolupráci se zootechniky a veterináři zemědělských podniků. Produkty společnosti jsou založeny na účinnosti bylinných směsí, esenciálních olejů, organických kyselin a vitamínů podporujících přirozený imunitní systém zvířete. Mnohé byliny mají stejné vlastnosti jako farmaceutická léčiva, ale nemají stejné nežádoucí vedlejší účinky, nenarušují přirozenou rovnováhu těla a při použití nepodléhají ochranné lhůtě.

Pro projekt financovaný s podporou Jihočeského podnikatelského voucheru navázala společnost HERBAVITA CZ spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ta pro potřeby společnosti vyvinula novopu metodika přesného a rychlého měření počtu somatických buněk přímo na farmách. Společnost tak mohla rozšířit portfolio svých produktů o novou službu zemědělcům, která se skládá z následujících částí:

• vyhodnocení stávajících dat
• ověření poznatků s aktuálním stavem ve stájí
• konzultace zjištění s odpovídajícím pracovníkem provozu
• sběr vzorků – ideálně mezi 2 KU
• vyhodnocení vzorků ve přímo na farmě či v laboratoři
• zpracování výsledků + zálohování
• odeslání výsledků zootechnikovi

Právě díky možnosti rychlého měření PSB je firma Herbavita CZ schopna poskytnout farmám přidanou hodnotu v podobě rychlého zjištění zdravotního stavu mléčné žlázy dojnic a díky tomu přistoupit i k ozdravnému procesu mléčné žlázy díky produktu HerbaMas.

 

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - HERBAVITA CZ

Společnost HERBAVITA CZ spolupracovala se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výsledkem spolupráce je nová metodika zahrnující efektivní a rychlé měření komplexních dat kvality mléka v reálném čase přímo v provozu, která umožní rychle zjistit zdravotní stav mléčné žlázy dojnice a díky tomu přistoupit k cílenému ozdravnému procesu bez užití antibiotik.

www.herbavita.eu

CENTES, spol. s r. o.

Důvodem pro spolupráci s expertním poradcem byla potřeba zvýšení efektivity výrobních procesů, která s využitím vyššího stupně automatizace umožní zvýšit výrobní kapacity, rozšířit zákaznické i produktové portfolio a ulehčit práci zaměstnancům. Vybraný expertní poradce, Lukáš Gröger (Ravenues s.r.o.), provedl analýzu dostupných dat vycházejících ze stávající organizace výroby, vyhodnotil potenciál využití automatizace u jednotlivých výrobních buněk a potenciál smysluplného využití technologií Průmyslu 4.0 v celém procesu výroby. Dále doporučil, jakým způsobem zakomponovat reporting do firemních procesů, pro jaká rozhodnutí jej využívat a jaké zvolit vhodné nástroje pro řízení firemních procesů (včetně řízení kvality). Součástí spolupráce bylo rovněž vytvoření kvalifikovaného návrhu rozdělení nově vznikajících výrobních prostor (nové výrobní haly) do úrovně umístnění oddělení a jednotlivých technologií / strojů s ohledem na parametry jednotlivých objektů, s cílem připravit co nejplynulejší výrobní procesy, efektivní materiálové toky a efektivní úkony jednotlivých zaměstnanců.

www.centes.czCelý článek

dataPartner s.r.o.

Výstupem vzájemné spolupráce společnosti dataPartner s.r.o. a expertního poradce jsou strategické dokumenty pro HR management společnosti, která více než 20 let působí v oblasti dodávek a realizací informačních a řídicích technologií, nabízí kvalitní software, dodávky průmyslového hardwaru a finální technická řešení v rámci integrace technologických celků, dodává výrobní informační systémy a automatizuje stroje a výrobní linky, nabízí pokročilá řešení, která vychází z nejnovějších technických poznatků a opírají se o kvalitní teoretická zázemí (www.datapartner.cz). Smyslem vytvořené personální dokumentace je efektivní řízení lidských zdrojů v době koronavirové krize. Vlivem restriktivních vládních opatření došlo k výrazné změně postavení společnosti na trhu a vzhledem k tomu, že její zaměstnanci jsou klíčovým zdrojem konkurenceschopnosti a inovační potenciálu společnosti, bylo nutné přehodnotit stávající personální procesy a nastavit systém hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby byl motivační ale zároveň přiměřený současné finanční situaci společnosti. Významný vhled do této situace přinesl zvolený expertní poradce s odbornou způsobilostí a zkušenostmi v oblasti HR managementu, kterým se stala Ing. Mirka Čejková. V úvodu byly stanoveny hlavní cíle vzájemné spolupráce, a to zamezit fluktuaci zaměstnanců a zvýšit stabilitu firmy v oblasti lidských zdrojů. Výstupem poskytnuté služby jsou následující dokumenty:

  • Akční plán změny
  • Interní směrnice hodnocení a odměňování zaměstnanců.
www.datapartner.czCelý článek

Zajímavé projekty 2019/2020

Prohlédněte si informace o zajímavých projektech podpořených v rámci výzvy 2019, realizovaných v průběhu ročníku 2019/2020.

Zajímavé projekty 2019/2020

Celý článek

VOLF kancelářské potřeby

Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. se zabývá obchodováním s kancelářskými potřebami již od roku 1990, má vlastní program školních a kancelářských potřeb pod ochranou značkou CONCORDE. Firma se potýkala s limity stávajících skladových prostor a používaných technologií, proto ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity byl realizován projekt na optimalizaci logistických procesů v provozním areálu firmy v Českých Budějovicích, který byl podpořen Jihočeským podnikatelským voucherem ve výzvě 2017.

www.volf-concorde.czCelý článek

Sloupárna Majdalena

Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., která byla založena v roce 1958, patří mezi tradiční české výrobce prefabrikovaných betonových prvků. Ve spolupráci s Experimentálním centrem ČVUT byly v rámci projektu podpořeného ve výzvě programu pro rok 2016 otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby.

www.slouparna.czCelý článek

Sakutus

Společnost Sakutus CZ a.s. vyrábějící infrapanely značky ECORA si v rámci výzvy 2015 Jihočeských podnikatelských voucherů nechala otestovat různé typy materiálů pro výrobu a povrchovou úpravu topných těles.

www.sakutuscz.czCelý článek

Retorta

Firma Retorta s.r.o. se zaměřuje na vývoj nových lékových forem a systémů vhodných pro aplikaci biotechnologicky účinných látek jako rekombinantních proteinů a monoklonálních protilátek, ve vodě nerozpustných účinných látek a fyzikálně nestabilních účinných látek. Ve výzvě 2015 programu Jihočeských podnikatelských voucherů získala podporu na spolupráci s Entomologickým ústavem Biologického centra AV ČR.

Celý článek

ProNanoTech

Tato firma získala jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 na projekt s ČVUT, jehož předmětem bylo testování vlivu různých nanovlákenných struktur na pevnost a kvalitu nehtových laků. Díky získané dotaci se podařilo nalézt optimální postup pro využití nanovláken v kosmetice. Nově vytvořená metoda je použitelná pro výrobu nehtových laků nové generace, které mohou být obohacené o různé léčivé a výživové látky.

pronanotech.czCelý článek

MikroChem LKT

Projekt firmy MikroChem LKT spol. s r.o., který byl podpořen ve výzvě 2016, byl zaměřen na stanovení postupu získávání cenných látek z odpadního materiálu vinné révy (konkrétně z réví). Jihočeský podnikatelský voucher umožnil připravit ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny podklady pro navazující větší výzkumný projekt, a tím celý proces zkoumání urychlit. Vzniklé znalosti budou předmětem ochrany u Úřadu průmyslového vlastnictví.

mikrochem.czCelý článek

Ing. Karel Tůma

Inženýr Karel Tůma, ovocnář z jihočeských Chelčic, se dlouhodobě zabývá pěstováním hlohu peřenoklanného, který pochází z Číny. Pro své významné výživové hodnoty, především díky velmi vysokému obsahu biologicky aktivních látek, zejména obsahu vitaminu C, je v Číně populární a běžně je používán jako doplněk stravy. Na českém trhu však není příliš známý a především není úředně klasifikován jako potravina. Jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 umožnil Ing. Tůmovi získat ve spolupráci s VŠCHT Praha analytické hodnoty, které byly použity v procesu schvalování hlohu peřenoklanného jako tzv. potraviny nového typu.

hloh.czCelý článek

Hydroservis

Společnost Hydroservis Unio pro, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou turbín pro malé vodní elektrárny. Součástí produktového portfolia společnosti je měnič otáček turbíny v závislosti na aktuálním průtoku. Toto zařízení, které lze instalovat bez nutnosti stavebních úprav, zvyšuje účinnost výroby elektrické energie o 15 až 45 %. Firma získala Jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2014 pro vývoj ovládacího rozhraní měniče.

www.h-union.czCelý článek