Aktuálně

Další dokončené výstupy spolupráce využívají příležitostí, které přináší digitalizace a Průmysl 4.0

středa, 3. února 2021

Spolupráce v tomto případě probíhala mezi českou rodinnou strojírenskou firmou CENTES spol. s r.o. a Lukášem Grögerem ze společnosti Ravenues s.r.o.,...

Máme první výstupy letošních podnikatelských voucherů

středa, 27. ledna 2021

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 začínají přinášet výsledky vzájemné spolupráce.

Více aktualit

Zajímavé podpořené projekty

CENTES, spol. s r. o.

Důvodem pro spolupráci s expertním poradcem byla potřeba zvýšení efektivity výrobních procesů, která s využitím vyššího stupně automatizace umožní zvýšit výrobní kapacity, rozšířit zákaznické i produktové portfolio a ulehčit práci zaměstnancům. Vybraný expertní poradce, Lukáš Gröger (Ravenues s.r.o.), provedl analýzu dostupných dat vycházejících ze stávající organizace výroby, vyhodnotil potenciál využití automatizace u jednotlivých výrobních buněk a potenciál smysluplného využití technologií Průmyslu 4.0 v celém procesu výroby. Dále doporučil, jakým způsobem zakomponovat reporting do firemních procesů, pro jaká rozhodnutí jej využívat a jaké zvolit vhodné nástroje pro řízení firemních procesů (včetně řízení kvality). Součástí spolupráce bylo rovněž vytvoření kvalifikovaného návrhu rozdělení nově vznikajících výrobních prostor (nové výrobní haly) do úrovně umístnění oddělení a jednotlivých technologií / strojů s ohledem na parametry jednotlivých objektů, s cílem připravit co nejplynulejší výrobní procesy, efektivní materiálové toky a efektivní úkony jednotlivých zaměstnanců.

www.centes.czCelý článek

dataPartner s.r.o.

Výstupem vzájemné spolupráce společnosti dataPartner s.r.o. a expertního poradce jsou strategické dokumenty pro HR management společnosti, která více než 20 let působí v oblasti dodávek a realizací informačních a řídicích technologií, nabízí kvalitní software, dodávky průmyslového hardwaru a finální technická řešení v rámci integrace technologických celků, dodává výrobní informační systémy a automatizuje stroje a výrobní linky, nabízí pokročilá řešení, která vychází z nejnovějších technických poznatků a opírají se o kvalitní teoretická zázemí (www.datapartner.cz). Smyslem vytvořené personální dokumentace je efektivní řízení lidských zdrojů v době koronavirové krize. Vlivem restriktivních vládních opatření došlo k výrazné změně postavení společnosti na trhu a vzhledem k tomu, že její zaměstnanci jsou klíčovým zdrojem konkurenceschopnosti a inovační potenciálu společnosti, bylo nutné přehodnotit stávající personální procesy a nastavit systém hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby byl motivační ale zároveň přiměřený současné finanční situaci společnosti. Významný vhled do této situace přinesl zvolený expertní poradce s odbornou způsobilostí a zkušenostmi v oblasti HR managementu, kterým se stala Ing. Mirka Čejková. V úvodu byly stanoveny hlavní cíle vzájemné spolupráce, a to zamezit fluktuaci zaměstnanců a zvýšit stabilitu firmy v oblasti lidských zdrojů. Výstupem poskytnuté služby jsou následující dokumenty:

  • Akční plán změny
  • Interní směrnice hodnocení a odměňování zaměstnanců.
www.datapartner.czCelý článek

Zajímavé projekty 2019/2020

Prohlédněte si informace o zajímavých projektech podpořených v rámci výzvy 2019, realizovaných v průběhu ročníku 2019/2020.

Zajímavé projekty 2019/2020

Celý článek

VOLF kancelářské potřeby

Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. se zabývá obchodováním s kancelářskými potřebami již od roku 1990, má vlastní program školních a kancelářských potřeb pod ochranou značkou CONCORDE. Firma se potýkala s limity stávajících skladových prostor a používaných technologií, proto ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity byl realizován projekt na optimalizaci logistických procesů v provozním areálu firmy v Českých Budějovicích, který byl podpořen Jihočeským podnikatelským voucherem ve výzvě 2017.

www.volf-concorde.czCelý článek

Sloupárna Majdalena

Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., která byla založena v roce 1958, patří mezi tradiční české výrobce prefabrikovaných betonových prvků. Ve spolupráci s Experimentálním centrem ČVUT byly v rámci projektu podpořeného ve výzvě programu pro rok 2016 otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby.

www.slouparna.czCelý článek

Sakutus

Společnost Sakutus CZ a.s. vyrábějící infrapanely značky ECORA si v rámci výzvy 2015 Jihočeských podnikatelských voucherů nechala otestovat různé typy materiálů pro výrobu a povrchovou úpravu topných těles.

www.sakutuscz.czCelý článek

Retorta

Firma Retorta s.r.o. se zaměřuje na vývoj nových lékových forem a systémů vhodných pro aplikaci biotechnologicky účinných látek jako rekombinantních proteinů a monoklonálních protilátek, ve vodě nerozpustných účinných látek a fyzikálně nestabilních účinných látek. Ve výzvě 2015 programu Jihočeských podnikatelských voucherů získala podporu na spolupráci s Entomologickým ústavem Biologického centra AV ČR.

Celý článek

ProNanoTech

Tato firma získala jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 na projekt s ČVUT, jehož předmětem bylo testování vlivu různých nanovlákenných struktur na pevnost a kvalitu nehtových laků. Díky získané dotaci se podařilo nalézt optimální postup pro využití nanovláken v kosmetice. Nově vytvořená metoda je použitelná pro výrobu nehtových laků nové generace, které mohou být obohacené o různé léčivé a výživové látky.

pronanotech.czCelý článek

MikroChem LKT

Projekt firmy MikroChem LKT spol. s r.o., který byl podpořen ve výzvě 2016, byl zaměřen na stanovení postupu získávání cenných látek z odpadního materiálu vinné révy (konkrétně z réví). Jihočeský podnikatelský voucher umožnil připravit ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny podklady pro navazující větší výzkumný projekt, a tím celý proces zkoumání urychlit. Vzniklé znalosti budou předmětem ochrany u Úřadu průmyslového vlastnictví.

mikrochem.czCelý článek

Ing. Karel Tůma

Inženýr Karel Tůma, ovocnář z jihočeských Chelčic, se dlouhodobě zabývá pěstováním hlohu peřenoklanného, který pochází z Číny. Pro své významné výživové hodnoty, především díky velmi vysokému obsahu biologicky aktivních látek, zejména obsahu vitaminu C, je v Číně populární a běžně je používán jako doplněk stravy. Na českém trhu však není příliš známý a především není úředně klasifikován jako potravina. Jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 umožnil Ing. Tůmovi získat ve spolupráci s VŠCHT Praha analytické hodnoty, které byly použity v procesu schvalování hlohu peřenoklanného jako tzv. potraviny nového typu.

hloh.czCelý článek

Hydroservis

Společnost Hydroservis Unio pro, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou turbín pro malé vodní elektrárny. Součástí produktového portfolia společnosti je měnič otáček turbíny v závislosti na aktuálním průtoku. Toto zařízení, které lze instalovat bez nutnosti stavebních úprav, zvyšuje účinnost výroby elektrické energie o 15 až 45 %. Firma získala Jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2014 pro vývoj ovládacího rozhraní měniče.

www.h-union.czCelý článek