Co program podporuje?

Program „Služby JVTP – Podpora trendů" (dále jen program) podporuje formou poskytování zvýhodněných expertních poradenských služeb malé a střední podniky a OSVČ (dále příjemci podpory), které mají sídlo nebo provozovnu v Jihočeském kraji. Cílem programu je zintenzivnit inovační aktivity příjemců podpory s důrazem na aspekty digitalizace a zavádění prvků průmyslu 4.0 s přímým dopadem na posílení jejich konkurenceschopnosti.

Podporované aktivity:

  • strategické řízení a management inovací; 
  • strategické poradenství při vstupu na nové trhy
  • ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
  • validace podnikatelského modelu; 
  • rozvoj řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace
  • obchodní a marketingové strategie; 
  • poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků průmyslu 4.0, do podnikové praxe. 
Výstupy / výsledky poskytnutých služeb poslouží příjemci podpory k vyřešení konkrétní potřeby dalšího rozvoje jeho podnikatelských aktivit, přičemž příjemce není z různých důvodů (např. nedostatek odborných znalostí a dovedností, nedostatečné vybavení, nedostatečné zkušenosti potřebné pro nové obchodní směřování) schopen tuto potřebu vyřešit samostatně s využitím vlastních kapacit.