Výzva 2021

Vyhlášení programu: 1.2.2021

  • Příjem žádostí: od 15.2.2021 do 31.1.2023, nebo do vyčerpání alokace programu

POZOR: Příjem žádostí o dotace byl k 30.11.2022 vzhledem k vyčerpání alokace programu ukončen.

  • Alokace prostředků: 10 275 000​ Kč
  • Výše podpory (dotace): 50 000 – 250 000 Kč
  • Míra podpory: 75 % z celkových uznatelných výdajů
  • Realizace projektů: nejpozději do 31.5.2023

Detailní informace o programu naleznete v textu výzvy.

Podat žádost