Pilotní hodnocení žádostí o expertní služby v programu Služby JVTP - Podpora Trendů

pátek, 12. března 2021

V pátek 12.3.2021 proběhlo pilotní hodnocení žádostí v novém programu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. s názvem Služby JVTP - Podpora Trendů.

V úvodním období realizace programu (do konce února 2021) byly k hodnocení předloženy 2 žádosti, obě splnily předepsané formální žádosti a oba žadatelé zahájili ve lhůtě do konce února prostřednictvím JVTP, a.s. jednání s expertním poradcem. Na základě tohoto jednání byla ve spolupráci žadatele, nejvhodnějšího expertního poradce a týmu Jihočeského vědeckotechnického parku připravena nabídka služeb založených na znalostech, která se stává předmětem dalšího hodnocení. Hodnocení žádostí se ujala pětičlenná hodnotící komise jmenovaná představenstvem JVTP, a.s. složená ze zástupců regionálních organizací zabývajících se podporou podnikatelské činnosti. Po společném projednání obou představených projektů bylo přistoupeno k hlasování o jejich podpoře. Stanovisko komise k hodnocení žádostí bude nyní předloženo představenstvu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., jehož členové na základě doporučení komise vydají rozhodnutí o poskytnutí zvýhodněné služby. Vyčkejte, prosím, na následující informace. Děkujeme!