Proces hodnocení žádosti o podporu v rámci programu Služby JVTP - Podpora Trendů

pátek, 26. února 2021

Nový program Jihočeského vědeckotechnického parku určený pro podporu rozvojových a inovačních aktivit malých a středních podniků z Jihočeského kraje byl vyhlášení 1.2.2021, se zahájením příjmu žádostí od 15.2.2021.

Žadatelé mohou podávat své žádosti o podporu prostřednictvím online formuláře žádosti zveřejněného na www.inovoucher.cz/potr. Bezprostředně po podání žádosti budou podnikatelé propojování s expertními poradci a ve vzájemné koordinaci dojde k přípravě nabídky odborných služeb reflektujících konkrétní potřeby rozvoje činnosti žadatele. Každé dva měsíce budou připravené nabídky spolupráce postoupeny k hodnocení členům hodnotící komise složené ze zástupců regionálních organizací zabývajících se podporou podnikání. Doporučení hodnotící komise k podpoře předložených projektů schvaluje následně představenstvo Jihočeského vědeckotechnického parku.