Shrnutí realizace programu Služby JVTP - Podpora Trendů

pátek, 30. června 2023

Projekt realizovaný od roku 2021 jsme ukončili k 31.5.2023, v současné době připravujeme projekt navazující. Seznamte se s výsledky naší dosavadní práce zaměřené na propojování jihočeských firem s odbornými poradci.

Jihočeský vědeckotechnický park od svého vzniku podporuje regionální malé a střední podniky v jejich inovačních aktivitách. Kromě pronájmu infrastruktury nabízí také programy podporující rozjezd zajímavých podnikatelských projektů a zvýhodněné poradenské a expertní služby.

Od roku 2014 jsme podporovali spolupráce mezi jihočeskými firmami a odborníky z vědy a výzkumu prostřednictvím programu Jihočeské podnikatelské vouchery financovaného Jihočeským krajem.  V rozhovorech s vedením firem jsme často slýchávali, že kromě spolupráce s výzkumnými organizacemi potřebují také podporu spolupráce s experty mimo vědecko-výzkumnou sféru. Na tuto poptávku jsme reagovali žádostí do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Služby infrastruktury, spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. S žádostí jsme uspěli a získali tak dotaci ve výši 10,75 milionu korun, kterou jsme mohli přerozdělit mezi jihočeské podnikatele.

Program jsme nazvali Služby JVTP - Podpora Trendů (PoTr) a realizovali jsme jej od ledna 2021 do května 2023. Prostřednictvím tohoto programu jsme dotací až 250 tisíc korun na odborné poradenské služby podpořili celkem 44 jihočeských firem. Podpora byla směřována do tvorby sofistikovaných firemních strategií, ochrany duševního vlastnictví, klíčovou roli hrálo poradenství související s rozvojem řízení procesů ve firmách s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace a poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků Průmyslu 4.0. Takto rozsáhlé odborné poradenství jsme mohli v regionu poskytovat díky vytvořené databázi expertních poradců, kteří s příjemci dotace intenzivně spolupracovali po dobu 4 až 6 měsíců a svými expertními službami jim pomáhali s řešením konkrétních firemních inovací. Vytvoření této kvalitní sítě spolupracujících expertů bylo vlastně vedlejším produktem programu, ale pro JVTP, resp. pro cílovou skupinu malých a středních podniků velmi významným přínosem pro další období a další programy a služby.

Také zástupci týmu JVTP byli po celou dobu spolupráce aktivně nápomocni. Předpoklady a poptávané výstupy odborné služby zformuloval regionální podnikatel do jednoduché poptávky, pro kterou jsme hledali vhodného odborného poradce, zprostředkovali úvodní setkání mezi poradcem a podnikatelem a provázeli je procesem přípravy žádosti a následné realizace projektu v případě, že byla žádost úspěšná. V závěru spolupráce jsme s oběma stranami diskutovali rozsah a kvalitu výstupů spolupráce a míru naplnění původních očekávání obou stran. Díky tomu můžeme konstatovat, že poskytnutá dotace u většiny firem nastartovala inovační procesy, které pro firmu znamenají výrazný kvalitativní posun a velmi často vyvolala potřebu následných investic. Z rozhovorů s majiteli firem jednoznačně vyplynulo, že jsme jim pomohli nastartovat změnu - inovaci, o které věděli, že je nevyhnutelná, jen se nemohli odhodlat k prvnímu kroku.

PoTr očima expertních poradců: