Služby JVTP – Podpora Trendů 2021 v číslech

čtvrtek, 9. prosince 2021

Nový dotační program JVTP má za sebou prvních 10 měsíců existence. Podívejme se, co přinesl očima čísel.

5

kol pro příjem žádostí bylo v průběhu roku otevřeno jihočeským podnikatelům. Každé 2 měsíce vkládali žadatelé své žádosti o podporu prostřednictvím on-line formuláře a následně byli propojováni s expertními poradci. Pětkrát v průběhu roku 2021 jednala o jejich žádostech hodnoticí komise, a ta svá doporučení předkládala představenstvu JVTP, a.s.

19

malých a středních podniků nový dotační program využilo. Experti JVTP radili jihočeským firmám s rozvojem aktivit v celé škále jejich potřeb v podnikání. Čtvrtina podnikatelů si nechala poradit v otázkách marketingu a obchodu, další čtvrtina chtěla znát odpovědi na to, jak firmu lépe řídit a digitálně transformovat. Vstupovalo se na nové trhy, přihlašovaly vynálezy. Dva podnikatelé díky finanční podpoře z JVTP už dneska ví, jaké rutinní administrativní činnosti jim zabírají čas, a že nudnou práci za ně může udělat softwarový robot.

4,5

milionu korun JVTP z programu poskytl. Jedná se o součet všech cenových zvýhodnění (dotací), které v roce 2021 jihočeské firmy získaly. Průměrná dotace na jeden projekt se rovnala 236 tisíc korun. Míra podpory představovala u všech projektů 75% celkových uznatelných nákladů.