Tomáš Severa

Tomáš Severa

Od roku 2010 se zabývám komplexním zpracováním podnikatelských plánů / studií proveditelnosti se zaměřením na inovační a rozvojové projekty podnikatelských subjektů a možnosti jejich kofinancování z veřejných zdrojů (strukturální fondy EU).

https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-severa-34a40495/

Oblast poradenských služeb

  • Strategické řízení a management inovací
  • Validace podnikatelského modelu
  • Rozvoj řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace
  • Obchodní a marketingové strategie