Způsobilí žadatelé programu

Žádat může malý a střední podnik (MSP) nebo OSVČ se sídlem nebo provozovnou na území Jihočeského kraje. Není kladeno žádné odvětvové omezení kromě předpisů EU.

Které podniky patří do kategorie MSP?
Faktory určující, zda podnik patří do skupiny MSP, jsou:

  1. počet zaměstnanců a
  2. roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy
Kategorie podnikuPočet zaměstnancůObratBilanční suma
Střední podnik< 250≤ 50 mil. EUR≤ 43 mil. EUR
Malý podnik< 50≤ 10 mil. EUR≤ 10 mil. EUR
Mikropodnik< 10≤ 2 mil. EUR≤ 2 mil. EUR

Při majetkové účasti nebo držení hlasovacích práv nad 50 % v jiném podniku nebo jiným podnikem se tyto podniky pokládají za propojené a sčítají údaje za oba.
Úplná metodika pro definování malých a středních podniků.

O podporu může žádat MSP, který nemá vyčerpaný limit podpory de minimis. Jak si ověřit, že nemáte vyčerpaný limit podpory?
Od roku 2018 je pro zjištění obdržených podpor nutné přihlášení do Registru de minimis na těchto webových stránkách. Noví uživatelé si musí nejprve zažádat o přístup do Registru na webových stránkách Ministerstva zemědělství. Výše limitů pro obdržení veřejné podpory v režimu de minimis je odlišná dle činnosti žadatele, pro kterou žádá o podporu. Přehled limitů dle činností žadatele je uveden v sekci Časté dotazy. Pozor, je nutné ověřit obdržené podpory i za propojené podniky!!!

Jak se posuzuje propojenost podniků? Stručný postup je například v úvodu čestného prohlášení žadatele. Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ dle pravidel de minimis je k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v části Metodické dokumenty.

Chcete se dozvědět více nebo si nevíte rady? Kontaktujte nás na info@jvtp.cz.