Byl dokončen schvalovací proces podpory žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021

čtvrtek, 14. ledna 2021

V lednu 2021 dokončilo představenstvo Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. proces hodnocení žádostí předložených v období od července do listopadu 2020.

Program Jihočeské podnikatelské vouchery je již sedmým rokem vyhlášen ve spolupráci Jihočeského vědeckotechnického parku a Jihočeského kraje. Cílem programu je dlouhodobě a systematicky stimulovat inovační podnikatelské aktivity a vzájemnou spolupráci na území kraje. V letošním ročníku byl program rozšířen o spolupráci s expertními poradci, zejména za účelem opětovného nastartování obchodních aktivit utlumených v naprosté většině případů následky restriktivních vládních opatření přijatých proti šíření pandemie COVID-19. Na podporu regionálních malých a středních podnikatelů vyčlenil Jihočeský kraj v letošním roce 2.000.000 Kč.

V průběhu výzvy 2020, tedy od července do listopadu 2020, jsme obdrželi celkem 23 žádostí o podnikatelský voucher v celkové hodnotě 2.278.236 Kč, z toho 8 žádostí v rámci aktivity A (spolupráce s výzkumnými organizacemi) a 15 žádostí v rámci aktivity B (spolupráce s expertními poradci). Předložené žádosti byly průběžně předkládány hodnotící komisi programu složené ze zástupců regionálních organizací, které jsou důležitou součástí regionálního inovačního prostředí. Hodnotící komise na základě odborného a podrobného posouzení každé žádosti připravovala podklady pro rozhodnutí představenstva Jihočeského vědeckotechnického parku. Jeho členové rozhodli o podpoře celkem 18 žádostí v celkové hodnotě 1.869.397 Kč, z toho 7 žádostí v celkové hodnotě 959.556 Kč v rámci aktivity A a 11 žádostí v celkové hodnotě 909.841 Kč v rámci aktivity B. Všem podpořeným žadatelům a jejich projetovým partnerům přejeme úspěšnou spoluráci a těšíme se na její výstupy, které budou dokončeny a předány nejpozději do 30. dubna 2021.