Další dokončené výstupy spolupráce využívají příležitostí, které přináší digitalizace a Průmysl 4.0

středa, 3. února 2021

Spolupráce v tomto případě probíhala mezi českou rodinnou strojírenskou firmou CENTES spol. s r.o. a Lukášem Grögerem ze společnosti Ravenues s.r.o., odborníkem na produktové a procesní inovace ve firmách, nové technologie, digitalizaci a navázání těchto přístupů na firemní vize a strategické dokumenty firem.

Strojírenská společnost CENTES je významným dodavatelem obráběných a lisovaných dílů pro automotive, aero, stavební, železniční a lodní průmysl, se zaměřením na malo- a středněsériovou výrobu. Podnětem pro vzájemnou spolupráci s expertním poradcem byla potřeba zvýšení efektivity výrobních procesů, která pomocí vyššího stupně automatizace umožní zvýšit výrobní kapacity, rozšířit zákaznické i produktové portfolio a zároveň ulehčit práci svým zaměstnancům. 

Lukáš Gröger (Ravenues s.r.o.) provedl analýzu dostupných dat ze stávající organizace výroby, vyhodnotil potenciál využití automatizace u různých výrobních buněk a potenciál smysluplného využití technologií Průmyslu 4.0. Dále doporučil, jakým způsobem zakomponovat reporting do firemních procesů, jaké využít vhodné nástroje pro řízení (včetně řízení kvality) a zároveň připravil kvalifikovaný návrh rozdělení nově vznikajících výrobních prostor (nové výrobní haly) do úrovně umístnění oddělení a jednotlivých technologií / strojů s ohledem na parametry jednotlivých objektů, materiálové toky a pohyby zaměstnanců.

Výstupem spolupráce je rozsáhlá závěrečná zpráva popisující stávající situaci a návrhy nových řešení, včetně jejich vizualizace. V závěru dokumentace jsou uvedena obecná závěrečná doporučení pro jednotlivé oblasti firemních procesů:

  • pro oblast technologie: jako vhodné se jeví pořízení doplňkových technologií ke stávajícím strojům, s cílem nahradit neefektivní technologie nebo lidskou práci, které narušují plynulost výrobního procesu.Mezi tyto typy technologií patří: roboti, podavače, skladové systémy,
  • pro oblast kapacit: skladová kapacita bude navýšena pomocí regálů a manipulátorů ve skladu a ve výrobě, které umožní snadnou manipulaci s používaným materiálem a nástroji, včetně automatické evidence práce s jednotlivými nástroji a automatické evidence / hlášení potřeby servisních prací,
  • pro zvýšení výrobní kapacity: sledování vytížení jednotlivých pracovišť ze zdrojových dat, která jsou v současné chvíli dispozici, využívat kapacitní plánování na zdroje.