Finanční prostředky na výzvu 2017 schváleny

středa, 1. února 2017

Jihočeský kraj na svém zasedání schválil rozpočet na rok 2017, v němž jsou vymezeny prostředky ve výši 2 mil. Kč na program Jihočeských podnikatelských voucherů.

Dalším krokem je schválení realizace programu zastupitelstvem Jihočeského kraje. Následně bude možné připravit vyhlášení nové výzvy pro podávání žádostí v programu Jihočeských podnikatelských voucherů. O termínu vyhlášení nové výzvy vás budeme neprodleně informovat.