Jihočeský vědeckotechnický park podporuje podnikání v Jihočeském kraji

úterý, 26. srpna 2014

V půlce září vyhlásí akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park ve spolupráci s Jihočeským krajem program s názvem Jihočeské podnikatelské vouchery. V rámci tohoto programu byly pro malé a střední podnikatele a fyzicky podnikající osoby vyčleněny 2 mil. Kč na nákup služeb od výzkumných institucí.

Záměrem uvedeného programu je podpora regionálních malých a středních podniků při vývoji nových produktů a jejich zavádění na trh. Vouchery, nebo hezky česky poukázky, na nákup služeb jsou jednoduchým dotačním nástrojem s nízkou administrativou a možností rychlé realizace projektů, proto by neměly výrazně zatěžovat ani malé podnikatele, kteří by o dotaci jinak ani nepřemýšleli. Celá žádost se vyplňuje na webových stránkách www.inovoucher.cz a v souhrnu se vejde na tři strany A4. Podmínkou účasti je, aby se jednalo o podnik do 250 zaměstnanců nebo o OSVČ se sídlem či provozovnou na území Jihočeského kraje.

Za voucher lze pořídit například měření či analýzy při zavádění nových výrobků, vývoj software či hardware, modelování a simulace dějů nebo design nových výrobků. To vše za finanční spoluúčasti žadatele 25 %, přičemž každý žadatel může získat dotaci až 150 000 Kč.

A co je nutné udělat v případě, že máte o voucher zájem? A co je nutné udělat v případě, že máte o voucher zájem? Nejprve si  vybrat vhodnou výzkumnou organizaci ke spolupráci a nechat si od ní zpracovat konkrétní nabídku. Poté vyplnit on-line žádost a naskenovanou nabídku k ní přiložit. Po vyplnění Vám bude žádost zaslána spolu s dvěma čestnými prohlášeními do Vaší emailové schránky. Vytištěné a podepsané materiály stačí odeslat buď poštou v obálce označené „Žádost JPV“, nebo osobně předat v podatelně Jihočeského kraje. Majitelé datových schránek mohou naskenované a podepsané dokumenty odeslat také do datové schránky administrátora, tedy Jihočeský vědeckotechnický park. Nebo se zájemci mohou účastnit semináře, který se bude konat dne 11. září od 10:00 v sále Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje, kde jim budou podnikatelské vouchery podrobně představeny. Na seminář se lze přihlásit zde.

Podnikatelské vouchery jsou další ze služeb pro rozvoj podnikání v Jihočeském kraji, které chce kraj přes svoji akciovou společnost Jihočeský vědeckotechnický park realizovat. „Při přípravě parametrů programu jsme čerpali ze zkušeností nejen Plzeňského a Jihomoravského kraje, ale také Dolního Rakouska, kde se tento nástroj velmi osvědčil.“, říká Jan Jareš, manažer projektu RECOMMEND, z jehož realizace vzešel prvotní koncept programu.

Kromě podnikatelských voucherů JVTP, a.s v součinnosti s Jihočeský krajem připravil pro podnikatelské subjekty nové, moderní prostředí, ve kterém mají vhodní žadatelé možnost pronájmu vybavených kanceláří, laboratoří a technologických hal za zvýhodněné ceny.

Více informací lze získat také na stránkách www.jvtp.cz