Již brzy více informací o nové výzvě

středa, 25. března 2015

Sledujte web inovoucher.cz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 16. 4. na svém zasedání potvrdilo realizaci Jihočeských podnikatelských voucherů i v roce 2015. Nejdéle do konce dubna bude vyhlášena nová výzva pro podávání žádostí. V současné době pro vás připravujeme veškeré podklady pro podávání žádostí, ale již nyní lze říci, že podmínky budou nastaveny velmi podobně, jako tomu bylo ve výzvě 2014. To znamená:

oprávnění žadatelé malé a střední podniky (vč. OSVČ) se sídlem v Jihočeském kraji
poskytovatelé služeb výzkumné organizace z celé ČR
výše spolufinancování 75 %
maximální výše dotace 150 000Kč
minimální rozpočet projektu 50 000Kč

Žádosti budou opět podávány přes web www.inovoucher.cz. Pro sběr žádostí bude přibližně jeden měsíc, na realizaci projektů bude více než půl roku.