Máme první výstupy letošních podnikatelských voucherů

středa, 27. ledna 2021

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 začínají přinášet výsledky vzájemné spolupráce.

Prvním předaným výstupem jsou strategické dokumenty pro HR management společnosti dataPartner s.r.o., která více než 20 let působí v oblasti dodávek a realizací informačních a řídicích technologií, nabízí kvalitní software, dodávky průmyslového hardwaru a finální technická řešení v rámci integrace technologických celků, dodává výrobní informační systémy a automatizuje stroje a výrobní linky, nabízí pokročilá řešení, která vychází z nejnovějších technických poznatků a opírají se o kvalitní teoretická zázemí (www.datapartner.cz).

Smyslem vytvořené personální dokumentace je efektivní řízení lidských zdrojů v době koronavirové krize. Vlivem restriktivních vládních opatření došlo k výrazné změně postavení společnosti na trhu a vzhledem k tomu, že její zaměstnanci jsou klíčovým zdrojem konkurenceschopnosti a inovační potenciálu společnosti, bylo nutné přehodnotit stávající personální procesy a nastavit systém hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby byl motivační ale zároveň přiměřený současné finanční situaci společnosti. Významný vhled do této situace přinesl zvolený expertní poradce s odbornou způsobilostí a zkušenostmi v oblasti HR managementu, kterým se stala Ing. Mirka Čejková. V úvodu byly stanoveny hlavní cíle vzájemné spolupráce, a to zamezit fluktuaci zaměstnanců a zvýšit stabilitu firmy v oblasti lidských zdrojů. Výstupem poskytnuté služby jsou následující dokumenty:

  • Akční plán změny
  • Interní směrnice hodnocení a odměňování zaměstnanců.

Cestou k přípravě těchto dokumentů bylo provedení dílčích aktivit:

  • analýza aktuálního stavu systému odměňování a hodnocení zaměstnanců a rozvojových programů společnosti,
  • definice relevantních kritérií pro jednotlivé pracovníky dle typologie motivovatelnosti osob,
  • definované rozdělení zaměstnanců do skupin pro vytvoření objektivního a motivačního odměňovacího systému,
  • sestavení spravedlivých hodnotících kritérií,
  • sestavení karet jednotlivých pozic včetně struktury krátkodobých rozvojových cílů propojených na hodnocení.

"Sešla jsem se jak s vedením firmy, tak postupně s vedoucími jednotlivých divizí a vybranými pracovníky. Z individuálních pohovorů vyplynul dostatek dat, abychom mohli eliminovat rizika a reagovali na případné obavy ať už ohledně nároků na zavádění Systému hodnocení nebo obavy z objektivity provádění následného hodnocení," popisuje spolupráci Mirka Čejková a dodává: "Vzájemná komunikace je tedy důležitá nejen v procesu přípravy změny, ale také u samotného zavedení změny, na úplném počátku. Všem zaměstnancům musí být jasné, proč se změna zavádí a jaké jsou její výhody pro ně osobně."

A jak hodnotí výstupy spolupráce společnost dataPartner s.r.o.? "Spolupráce s Ing. Mirkou Čejkovou proběhla celkově nad naše očekávání a věříme, že nám pomůže k překonání krize, kterou nejen naše, i mnoho dalších firem v tomto odvětví prochází. Jihočeský podnikatelský voucher nám umožnil využít expertní a velmi profesionální služby, které bychom s ohledem na současné omezení našich zdrojů nejspíše nevyužili, a tudíž bychom se k tak velké změně interních systémů ani neodhodlali. Věříme, že nový systém hodnocení a odměňování bude spravedlivý, umožní porovnávat pracovní výkon zaměstnanců napříč firmou a především je bude motivovat k lepšímu výkonu. Souběžně se zavedením nového systému plánujeme také proškolení vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení s důrazem na komunikační dovednosti. V souvislosti s nově vytvořeným systémem jsme se navíc začali věnovat také kultivaci firemní kultury a definici loajality, která je pro firmu a její vedení důležitá, ale nikdy nebyla přesně definována," uvádí Ing. Ladislav Reisner, zakladatel a jednatel společnosti.

Jsme moc rádi, že Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. mohl s garancí Jihočeského kraje podpořit tuto spolupráci a přejeme společnosti dataPartner s.r.o. hodně sil a nových podnětů, které povedou k překonání tohoto podnikatelsky složitého obobí.