Podpořený projekt: Optimalizace skladových procesů pro zvýšení efektivity skladových operací ve firmě VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

pátek, 3. května 2019

7

Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. se zabývá obchodováním s kancelářskými potřebami již od roku 1990, má vlastní program školních a kancelářských potřeb pod ochranou značkou CONCORDE. Firma se potýkala s limity stávajících skladových prostor a používaných technologií, proto ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity byl realizován projekt na optimalizaci logistických procesů v provozním areálu firmy v Českých Budějovicích, který byl podpořen Jihočeským podnikatelským voucherem ve výzvě 2017.

Firma VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. se postupně etablovala na několika zahraničních trzích především ve Střední Evropě, odkud zboží rovněž dováží. Další rozvoj společnosti však narazil na limity stávající skladové technologie a nastavení logistických procesů, které bylo poplatné době založení společnosti. Povaha a struktura sortimentu a specifické skladové prostory, které dříve sloužily především výrobním účelům, spolu s variabilitou dodávek přivedly společnost na okraj kapacity využití stávajícího areálu. Zvýšení efektivity logistických operací, které jsou pro firmu významné z pohledu udržení konkurenceschopnosti výrobků na mezinárodním trhu, se proto stalo nutností. Společnost potřebovala získat inovativní řešení, které by respektovalo výše uvedené omezující faktory a přineslo optimální nastavení logistických procesů za vynaložení přiměřených investičních výdajů.

Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity byl realizován projekt, který měl dva cíle: 1. navrhnout řešení pro snížení časových nároků na vyskladňovací operace a 2. navýšit skladovou kapacitu při respektování specifického uspořádání areálu firmy (např. vysoká členitost provozních ploch, umístění sloupů, rozvodů tepla a vody apod.). Na základě analýzy stávajících logistických operací a rozřazení sortimentu do několika skupin dle podílu na ročním obratu byly navrženy čtyři varianty skladového uspořádání zboží s využitím rozdílných technologií, přičemž by v každé z nich došlo k výraznému navýšení skladové kapacity (v průměru o 40%). Firma nakonec využila poznatky ze všech navrhovaných variant a postupně je zavedla do svého provozu.