Podpořený projekt: Získání analytických laboratorních hodnot hlohu peřenoklanného

úterý, 30. ledna 2018

Inženýr Karel Tůma, ovocnář z jihočeských Chelčic, se dlouhodobě zabývá pěstováním hlohu peřenoklanného, který pochází z Číny. Pro své významné výživové hodnoty, především díky velmi vysokému obsahu biologicky aktivních látek, zejména obsahu vitaminu C, je v Číně populární a běžně je používán jako doplněk stravy. Na českém trhu však není příliš známý a především není úředně klasifikován jako potravina. Jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 umožnil Ing. Tůmovi získat ve spolupráci s VŠCHT Praha analytické hodnoty, které byly použity v procesu schvalování hlohu peřenoklanného jako tzv. potraviny nového typu.

Potravinou nového typu se rozumí taková potravina, u níž doposud nebyla doložena spotřeba ve významném množství v jakémkoliv členském státě EU před rokem 1997. Jednou z podmínek pro její uznání je posouzení ve vztahu k již schváleným potravinám, v tomto případě k hlohu obecnému, který se v Česku běžně vyskytuje. Za tímto účelem byla realizována řada srovnávacích laboratorních pokusů, na jejichž základě byla získána data pro nezbytné posouzení, zda plody hlohu peřenoklanného jsou alespoň rovnocenné stávajícím potravinám. Hodnotilo se především složení a výživové hodnoty, metabolismus, zamýšlené použití a obsah nežádoucích látek. Z výsledků analýzy vyplynulo, že hloh peřenoklanný obsahuje oproti plodům hlohu obecného srovnatelné množství sušiny a sacharidů, vyšší množství vitaminu C, vykazuje vyšší antioxidační aktivitu a má nižší množství draslíku.

Po schválení hlohu peřenoklanného Ministerstvem zemědělství a Evropskou komisí je možné používat plody hlohu peřenoklanného v celé EU jako surovinu pro výrobu potravin. Ing. Tůma díky tomu bude moci uplatnit své dlouholeté zkušenosti s pěstováním hlohu peřenoklanného a uvádět na trh potravinové doplňky vyrobené z jeho výživově cenných plodů v souladu s platnou legislativou. Schválení hlohu peřenoklanného jako potraviny nového typu podpoří odbyt produktů z této rostliny vyráběných.