Předávání výstupů Jihočeských podnikatelských voucherů 2019 / 2020

pátek, 24. dubna 2020

V období od ledna do dubna 2020 probíhá vypořádání smluvních vztahů uzavřených v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery v roce 2019.

V současné chvíli dochází k postupnému předávání výsledků voucherů, tedy výstupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi (poskytovateli znalostí), Jihočeským vědeckotechnickým parkem a příjemci Jihočeských podnikatelských voucherů, kterými jsou malé a střední podniky z Jihočeského kraje. Dosavadní výsledky spolupráce jsou hodnoceny pozitivně jak zástupci podnikatelské, tak akademické sféry. Předávání výstupů bude ukončeno do 30.4.2020, následně bude zahájeno hodnocení tohoto ročníku programu a příprava ročníku dalšího, kterým bychom rádi pomohli regionálním podnikatelům v dnešní situaci, která pro mnoho oborů podnikání není vůbec příznivá. Budeme rádi za jakékoli vaše podněty ke spolupráci!