Přehled výzev 2014-2016 programu Jihočeské podnikatelské vouchery

čtvrtek, 1. června 2017

V rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery byly doposud vyhlášeny tři výzvy vždy s finanční alokací 2 miliony Kč. Následující článek přináší stručné shrnutí všech výzev.

Počet žádostí se soustavně zvyšoval a s tím se také zvyšovala požadovaná dotace, která již ve výzvě 2015 přesáhla alokaci programu více než dvojnásobně. Požadovaná dotace projektů, které prošly administrativním i věcným hodnocením, se v posledních dvou výzvách ustálila na 3,7mil. Kč. Celková výše přidělené dotace se dlouhodobě pohybuje blízko svého stropu 1 900 000 Kč. Nevyčerpané prostředky se vrací do rozpočtu Jihočeského kraje. Ve výzvě za rok 2016 byla alokace přidělena bezezbytku, protože náhradní příjemce voucheru, který byl osloven, aby zaujal místo odstoupivšího vylosovaného příjemce, souhlasil s realizací projektu i se zkrácením původního rozpočtu.
 

  Výzva 2014 Výzva 2015 Výzva 2016
Vyhlášení výzvy 15. 9. 2014 4. 5. 2015 7. 6. 2016
Přijato žádostí 30 36 41
Požadovaná dotace 3 070 018 Kč 4 067 668 Kč 5 016 512 Kč
Alokace prostředků včetně administrace 2 mil. Kč 2 mil. Kč 2 mil. Kč
Zamítnuté žádosti 3 4 11
Požadovaná dotace schválených projektů 2 895 355 Kč 3 737 893 Kč 3 730 262 Kč
Vylosovaných žádostí 16 16 16
Výše přidělené dotace 1 839 030 Kč 1 857 129 Kč 1 900 000 Kč
Skutečně čerpaná dotace 1 719 030 Kč 1 772 222 Kč 1 900 000 Kč

Z hlediska počtu přijatých žádostí dle sídla žadatele je dlouhodobě nejvíce žádostí podáváno z Českých Budějovic. Druhým nejaktivnějším regionem je Táborsko, dále pak Jindřichohradecko a v poslední výzvě také Písecko. Jedná se o ekonomicky nejsilnější oblasti Jihočeského kraje. Na druhém konci jsou obvody obcí s rozšířenou působností Blatná, Strakonice, Vimperk, které doposud nikdy neměly svého zástupce mezi žadateli.

Celý přehled si můžete prohlédnout a stáhnout zde:
Přehled výzev 2014-2016 programu Jihočeské podnikatelské vouchery