Příjem žádosti do první výzvy programu ukončen

čtvrtek, 16. října 2014

Dne 15.10. 2014 v 15 hod byl v souladu se zněním první výzvy programu Jihočeské podnikatelské vouchery ukončen příjem žádostí.

Žádost o voucher mohly malé a střední podniky nebo OSVČ se sídlem či provozovnou v Jihočeském kraji podávat na nákup služeb od výzkumných institucí, jako např. měření či analýzy při zavádění nových výrobků, vývoj software či hardware, modelování a simulace dějů nebo design nových výrobků. To vše za finanční spoluúčasti žadatele 25 %, přičemž každý žadatel může získat dotaci až 150 000 Kč. 

O průběhu hodnocení a výsledcích Vás budeme brzy informovat. Všem žadatelům děkujeme za účast.