Probíhá průběžné hodnocení přijatých žádostí

středa, 21. října 2020

Cílem letošního programu je stimulovat podnikatelské subjekty k zahájení či rozšíření vzájemné mezioborové spolupráce, v letošním ročníku 2020 zejména za účelem opětovného nastartování obchodních aktivit utlumených v naprosté většině případů následky restriktivních vládních opatření přijatých proti šíření pandemie COVID-19.

Žadatelé mohou v letošním ročníku, stejně jako v přechozích letech, žádat o finanční podporu na nákup služeb od výzkumných organizací (Aktivita A), nově ale mohou využít také odborných služeb expertních poradců zařazených do expertní databáze poskytovatele dotace, Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. (aktivita B). Abychom mohli pomoc v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 poskytnout žadatelům co nejdříve, dochází k průběžnému hodnocení přijatých žádostí, a to vždy do 15 dnů po ukončení předchozího kalendářního měsíce. Na podporu žádostí byly Jihočeským krajem alokovány celkem 2 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč pro projekty předkládané v rámci aktivity A) a 1 mil. Kč pro projekty v rámci aktivity B).

V úvodu otevření výzvy, tedy v červenci 2020, byly přijaty 3 žádosti o podporu, následně proběhla administrativní a věcná kontrola obsahu žádostí, poté se k předloženým žádostem vyjádřila hodnotící komise složená ze zástupců regionálních podpůrných organizací. Doporučení hodnotící komise bylo předloženo představenstvu Jihočeského kraje, jehož členové na základě něj rozhodli o podpoře všech třech přijatých žádostí.

V srpnu 2020 jsme zaznamenali poměrně velký zájem o využití programu, předloženo bylo celkem 12 žádostí. Všechny žádosti prošly administrativní kontrolou, jedna žádost byla vyřazena v průběhu věcné kontroly (zahrnovala nezpůsobilé aktivity), další žádost nepřesvědčila uvedenými informacemi odbornou hodnotící komisi. Na základě doporučení komise a rozhodnutí představenstva bylo v tomto kole podpořeno 10 žádostí.

V září 2020 jsme obdrželi 4 žádosti malých nebo středních podnikatelů z Jihočeského kraje, všechny žádosti prošly administrativní a věcno kontrolou, nyní netrpělivě očekáváme výsledek hodnocení žádostí.

Podle podmínek letošní výzvy k předkládání žádostí o Jihočeský podnikatelský voucher 2020 bude zbývající alokace pro aktivitu A a B po vyhodnocení 3. kola výzvy sloučena, žadatelé mohou o čerpání zbývajících prostředků požádat ještě v průběhu října a listopadu 2020.

Veškeré informace o programu najdete na www.inovoucher.cz, v případě potřeby doplňujících informací, nebo ke konzultaci Vašich záměrů spolupráce využijte, prosím, následující kontaktní údaje: Jana Moravcová, tel.: +420 774 969 654, email: moravcova@jvtp.cz.

Těšíme se na Vaše podněty ke znalostní spolupráci a doufáme, že Vám pomohou alespoň částečně zmírnit dopady restriktivních vládních opatření, které tvrdě zasáhly do činnosti mnoha regionálních firem.