Projekt vývoje nové lékové formy podpořen ve výzvě 2015

úterý, 27. září 2016

retorta-web

Zajímavý projekt, který byl podpořen ve výzvě 2015 programu Jihočeských podnikatelských voucherů, je vývoj nové lékové formy pro firmu Retorta s.r.o.

Finanční podpora ve výši 90 000 Kč v rámci výzvy 2015 programu Jihočeské podnikatelské vouchery byla použita při vývoji nové lékové formy generického přípravku na léčbu mnohočetného myelomu.

Originální přípravek byl na trh uveden v roce 2004, v současné době stále představuje nejúčinnější lék v léčbě mnohočetného myelomu, jeho nové indikace se neustále rozšiřují.  Prodeje léku za rok 2015 přesáhly celkovou částku několika miliard USD a dosud není registrovaný jediný generický přípravek, který by původní látku mohl nahradit.

Cílem projektu bylo navrhnout a otestovat patentově nekolizní formulaci přípravku, případně se pokusit o vývoj vlastní, patentovatelné, lékové formy. „Vývoj nové formulace léku vyžaduje dobrou analytickou podporu, která nebyla v naší firmě v době realizace projektu k dispozici. Mohli jsme provádět pouze orientační spektrofotometrické stanovení obsahu účinné látky, bez možností sledovat její přesnou koncentraci v disolučních mediích a výskytu případných degradačních produktů.“, přibližuje počáteční situaci jednatel společnosti, ing. Michael Rost, Ph.D.

Ve spolupráci s analytickou laboratoří Entomologického ústavu AV ČR se podařilo vyvinout vhodnou analytickou metodu, pomocí které bylo možné hodnotit experimenty a vybrat vhodnou finální formulaci pro další testování. Výstupem projektu je prototyp nové lékové formy, inovovaným produktem bude nová orální forma léčiva. Výsledky projektu budou použity jako podklad pro vývoj komerčního preparátu.