Projekt zpracování a uplatnění odpadních betonových kalů

středa, 13. prosince 2017

Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., která byla založena v roce 1958, patří mezi tradiční české výrobce prefabrikovaných betonových prvků. Ve spolupráci s Experimentálním centrem ČVUT byly v rámci projektu podpořeného ve výzvě programu pro rok 2016 otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby.

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. je jediným výrobcem betonových sloupů z předpjatého betonu v České republice. Kromě tohoto sortimentu vyrábí široké spektrum betonových výrobků určených pro různá odvětví ve stavebnictví. Vedlejším produktem při výrobě betonových sloupů je množství kalu tvořeného směsí cementu, vody, přísad a jemných kamenných filerů. Kvůli změně legislativy a navazující kategorizaci jednotlivých typů odpadů jsou nyní tyto kaly nežádoucím odpadem, jež je nutné na náklady firmy likvidovat. Každoročně je provozem generováno velké množství těchto kalů, které jsou průběžně odváženy na skládku.

Cílem projektu bylo nalézt možné uplatnění odpadních kalů v průmyslu a především ve stavebnictví, kde lze předpokládat vyšší objemy odběru. Pozornost však byla věnována i případné aplikaci kalů v zemědělství formou pokročilých hnojivových systémů.

Výstupem projektu byla série testů zpracování odpadních kalů a doporučení možných aplikací včetně návrhu úpravy technologie výroby. Výsledky projektu poskytly vedení společnosti podklady pro vyhodnocení přínosů zvažované investice do úpravy technologie výroby a výrobního programu. Vyřešením otázky dalšího zpracování a uplatnění odpadních kalů společnost dosáhne významných úspor a sníží svůj dopad na životní prostředí.