Stanovení postupu získávání cenných látek z odpadního materiálu vinné révy

pátek, 21. července 2017

IMG_1554

Projekt firmy MikroChem LKT spol. s r.o., který byl podpořen ve výzvě 2016, byl zaměřen na stanovení postupu získávání cenných látek z odpadního materiálu vinné révy (konkrétně z réví). Jihočeský podnikatelský voucher umožnil připravit ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny podklady pro navazující větší výzkumný projekt, a tím celý proces zkoumání urychlit. Vzniklé znalosti budou předmětem ochrany u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Společnost MikroChem LKT spol. s r.o. se zabývá především vývojem technologií v oblasti bioremediací, odstraňováním nebezpečných kapalných odpadů z průmyslové výroby, poradenstvím v oblasti životního prostředí a analýzami ekotoxicity odpadů. Zhodnocení odpadů v zemědělství, konkrétně ve vinohradnictví, je jeden ze směrů, kterým se společnost vydala a který navazuje na dosavadní výzkumné aktivity v oblasti biotechnologií a nakládání s odpady.
Odpady produkované vinařstvím obsahují některé cenné biologicky aktivní látky, které by bylo možné za určitých podmínek dále zhodnotit. Podle současných poznatků může odpadní réví představovat významný zdroj trans-resveratrolu, viniferinu a jejich sloučenin., Trans- resveratrol a viniferin vykazují celou řadu zajímavých biologických účinků. Tyto látky mají například pozitivní vliv při léčbě mozkových onemocnění včetně Alzheimerovy choroby, jsou účinné proti některým rakovinným buňkám a v kombinaci s dalšími látkami jsou účinné dokonce i proti rezistentnímu zlatému stafylokoku. Nabízí se široké pole využití těchto látek nejenom v medicíně, ale i v oblasti potravních doplňků nebo například látek používaných v ochraně rostlin.
Výsledkem projektu bylo otestování výskytu výše uvedených biologicky účinných látek na třech vzorcích vinné révy s použitím různých metod extrakce. Z výsledků je zřejmý nejvhodnější postup extrakce, který bude dále rozvíjen v navazujícím výzkumném projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR - Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin.