Ukončena výzva k předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery 2020

úterý, 15. prosince 2020

Pondělí 30.11.2020 bylo posledním možným termínem předkládání žádostí do programu spolupráce v Jihočeském kraji - Jihočeské podnikatelské vouchery.

Cílem programu je stimulovat inovační podnikatelské aktivity a vzájemnou spolupráci na území kraje. V letošním ročníku byl program rozšířen o spolupráci s expertními poradci, zejména za účelem opětovného nastartování obchodních aktivit utlumených v naprosté většině případů následky restriktivních vládních opatření přijatých proti šíření pandemie COVID-19. Na podporu regionálních malých a středních podnikatelů vyčlenil Jihočeský kraj v letošním roce 2.000.000 Kč.

V průběhu výzvy 2020, tedy od července do listopadu 2020, jsme obdrželi celkem 23 žádostí o podnikatelský voucher v celkové hodnotě 2.278.236 Kč, z toho 8 žádostí v rámci aktivity A (spolupráce s výzkumnými organizacemi) a 15 žádostí v rámci aktivity B (spolupráce s expertními poradci). Předložené žádosti byly průběžně předkládány k posouzení hodnotící komisi, která navrhla k podpoře celkem 19 žádostí v celkové hodnotě 1.945.537 Kč. Závěrečné doporučení k podpoře žádostí nyní čeká na schválení představenstvem Jihočeského vědeckotechnického parku.