Vyhodnocení dalšího uzavřeného ročníku Jihočeských podnikatelských voucherů

pátek, 15. května 2020

Proběhl další ročník programu Jihočeské podnikatelské vouchery, programu na spolupráci malých a středních firem v regionu s výzkumnými organizacemi z celé republiky. Finančním garantem programu je Jihočeský kraj, poskytovatelem dotace a administrátorem voucherů je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., tedy organizace založená Jihočeským krajem za účelem šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu.

Příjem žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery 2019 byl zahájen 4. září 2019, žadatelé měli možnost předložit své žádosti do 15.10.2019. Alokace finančních prostředků činila 1 mil. Kč, přičemž na administraci bylo původně vyčleněno 100 000 Kč. Nicméně se o Jihočeský podnikatelský voucher v této výzvě ucházelo 9 žadatelů s celkovým rozpočtem projektů 927 931 Kč. Protože všechny žádosti vyhověly podmínkám administrativní i věcné kontroly a slibovaly zajímavé výsledky, rozhodla hodnotící komise spolu s poskytovatelem dotace o přesunutí části prostředků z administraci tak, aby bylo možné podpořit všechny přihlášené žadatele. 

Jsme rádi, že se všechny projekty povedlo úspěšně zrealizovat, že jejich výsledky odpovídají představám a potřebám zapojených malých a středních podniků z Jihočeského kraje a přímo přispívají k dalšímu rozvoji podnikatelské základny regionu.

Seznamte se s podrobnými informacemi z posledního ročníku Jihočeských podnikatelských voucherů v souhrnné Závěrečné zprávě, která popisuje průběh tohoto ročníku a výstupy konkrétních projektů.

Zároveň sledujte webové stránky programu pro informace o nově připravované výzvě, která bude reagovat na situaci v podnikatelském prostředí Jihočeského kraje negativně zasaženou událostmi souvisejícími se šířením COVID-19.