Výsledky druhého kola výzvy 2018

středa, 12. prosince 2018

Představenstvo akciové společnosti Jihočeský vědeckotechnický park rozhodlo o přidělení dotace v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery na základě doporučení hodnotící komise.

V druhém kole výzvy 2018 pro podávání žádostí v programu Jihočeské podnikatelské vouchery, která byla otevřena od od 9. 11. 2018 do 27.11. 2018, byly podány tři žádosti, přičemž schváleny a podpořeny byly dvě částkou 265 875 Kč.

Níže jsou uvedeni podpoření žadatelé:
VYKRES s.r.o.
ITB Engineering & Production s.r.o.

 

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů s realizací projektů.

tým JVTP a.s.