Výsledky výzvy 2015

úterý, 23. června 2015

Ve výzvě pro podávání žádostí v programu Jihočeské podnikatelské vouchery pro rok 2015, která byla otevřena od 4. 5. do 5. 6. 2015, bylo podáno 36 žádostí s celkovou požadovanou dotací 4 067 668 Kč, přičemž čtyři žádosti byly vyřazeny.

Požadovaná částka převýšila alokaci programu dva miliony Kč o více než dvojnásobek, proto bylo dle pravidel programu nutné přistoupit k losování žádostí, které se uskutečnilo dne 22. 6. 2015 za přítomnosti notáře a veřejnosti. Bylo vylosováno 16 žádostí s celkovým požadavkem 1 857 129 Kč a tři žádosti jako náhradní.

Níže jsou uvedení vylosovaní žadatelé:

BLUE RAY a.s.
D+G ELEKTRIK, spol. s r.o.
FIEDLER AMS s.r.o.
GEN-TREND s.r.o.
I2L RESEARCH LTD, organizační složka
Ing. Miroslav Šamata
iProdukční s.r.o.
JIKORD s.r.o.
M-line a.s.
MOSLED, s.r.o.
On top trade s.r.o.
Retorta s.r.o.
Röchling Engineering Plastics, s.r.o.
SAKUTUS CZ a.s.
SOVT - RADIO spol. s r.o.
ZEMCHEBA, s.r.o.

náhradníci:

Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky
VOPSS Řepeč s.r.o.
KPL invest s.r.o.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů s realizací projektů.

tým JVTP a.s.