Vývoj ovládacího rozhraní pro měnič otáček vodních motorů firmy Hydroservis Union pro

pátek, 31. července 2015

malá vodní elektrárna

Jedním z nejzajímavějších projektů, které byly podpořeny ve výzvě Jihočeských podnikatelských voucherů za rok 2014, bylo vytvoření ovládacího software pro řídící jednotky turbín u malých vodních elektráren pro firmu Hydroservis Union pro, s.r.o.

Po úspěšném prvním ročníku byla letos vyhlášena druhá výzva dotačního programu Jihočeské podnikatelské vouchery, který administruje Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Bylo podáno 36 žádostí s celkovým požadavkem 4,1 mil. Kč, což předčilo celkovou alokaci programu o více než dvojnásobek. 

Příkladem zajímavého nápadu, který obdržel jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2014 ve výši téměř 90 tis. Kč, je vytvoření ovládacího softwaru pro optimalizaci provozu malých vodních elektráren. Projekt realizovala firma Hydroservis Union pro, s.r.o. spolu s Technickou univerzitou v Liberci.

Firma Hydroservis Union pro vyvinula zcela novou metodu řízení otáček vodních motorů pomocí čtyřkvadrantního frekvenčního měniče, kterou si nechala patentovat. Většina turbín malých vodních elektráren pracuje v nevhodně zvolených otáčkách, tedy s ne zcela optimální účinností a tím pádem dosahují nižších výkonů než je možné ve skutečnosti dosáhnout. Nutnost optimalizace otáček vodního motoru se navíc objevuje vždy po výraznější změně průtoku vody nebo změně spádu.

Tato technologie umožňuje zvýšit výkon vodních motorů, aniž by byly nutné stavební úpravy nebo větší zásahy do vodního soustrojí. Čtyřkvadrantní frekvenční měnič lze využít buď krátkodobě jako mobilní službu, kterou dodává firma Hydroservis Unio pro, nebo jej lze trvale začlenit do vodního soustrojí. Výsledkem je o 15 až 45 % vyšší účinnost výroby elektrické energie z obnovitelného zdroje a dosažení vyšších zisků z provozu vodních elektráren.

Invence firmy Hydroservis Union pro má potenciál změnit dosavadní zažité praktiky provozu vodních elektráren a výrazně přispět k navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu nejen v České republice, ale kdekoliv ve světě. A díky novému software může firma Hydroservis Union pro nabídnout produkt pro koncové zákazníky s jednoduchým uživatelským rozhraním.

Výsledný produkt byl prezentován před investory na workshopu Inovační koktejl a na soutěži Česká inovace.

mobilní zařízení pro optimalizaci otáček
dotykový ovládací panel
propojení elektrárny a mobilní jednotky