Poučení se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře naší společnosti (Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.) jakožto zpracovateli udělujete souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů v poskytnutém rozsahu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) za účelem vytvoření uživatelského účtu pro vyplňování žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery, a to až do odvolání souhlasu.

Dále nám udělujete souhlas s tím, aby osobní údaje uvedené v registračním formuláři byly naší společností (Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.) předávány třetím osobám - společnosti FT Sun s.r.o. - za účelem zpracování těchto osobních údajů.

Z tohoto souhlasu Vám plynou práva na přístup k informacím dle § 12 ZOOU, zejména právo žádat o vysvětlení zpracování osobních údajů či odstranění nežádoucího stavu dle § 21 ZOOU.

Neposkytnutí osobních údajů může být důsledkem neprovedení registrace.