Jihočeské podnikatelské vouchery > Způsobilí žadatelé programu

Způsobilí žadatelé programu

Žádat může malý a střední podnik (MSP) nebo OSVČ se sídlem nebo provozovnou na území Jihočeského kraje, který nezískal Jihočeský podnikatelský voucher ve dvou předchozích výzvách. Není kladeno žádné odvětvové omezení kromě předpisů EU.

Které podniky patří do kategorie MSP?
Faktory určující, zda podnik patří do skupiny MSP, jsou:

  1. počet zaměstnanců a
  2. roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy
Kategorie podniku Počet zaměstnanců Obrat Bilanční suma
Střední podnik < 250 ≤ 50 mil. EUR ≤ 43 mil. EUR
Malý podnik < 50 ≤ 10 mil. EUR ≤ 10 mil. EUR
Mikropodnik < 10 ≤ 2 mil. EUR ≤ 2 mil. EUR

Při majetkové účasti nebo držení hlasovacích práv nad 50 % v jiném podniku nebo jiným podnikem se tyto podniky pokládají za propojené a sčítají údaje za oba.
Úplná metodika pro definování malých a středních podniků.

O podporu může žádat MSP, který nemá vyčerpaný limit podpory de minimis. Jak si ověřit, že nemáte vyčerpaný limit podpory?
Podívejte se na tyto webové stránky, kde se po zadání Vašeho IČ objeví obdržené podpory. Výše limitů pro obdržení veřejné podpory v režimu de minimis je odlišná dle činnosti žadatele, pro kterou žádá o podporu. Přehled limitů dle činností žadatele je uveden v sekci Časté dotazy. Pozor, je nutné ověřit obdržené podpory i za propojené podniky!!!

Jak se posuzuje propojenost podniků? Stručný postup je například v úvodu čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis. Úplná metodika pro posuzování propojenosti podniků je na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Chcete se dozvědět více nebo si nevíte rady? Kontaktujte nás na info@jvtp.cz.