Blíží se termín příjmu žádostí

pátek, 16. srpna 2019

Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 9. 2019 a bude ukončen 15. 10. 2019 v 13:00.

Veškeré dokumenty související se žádostí jsou již zveřejněny na webových stránkách v sekci ke stažení.

Žádost se vyplňuje do on-line formuláře na webových stránkách www.inovoucher.cz a přikládá se k ní nabídka od poskytovatele znalostí. Vyplněný a odeslaný formulář je doručen na kontaktní email, který je uveden v žádosti. Tímto krokem to však nekončí. Veškeré dokumenty je nutné vytisknout a podepsat, a teprve poté je možné žádost podat odesláním originálů všech požadovaných dokumentů doporučeně poštou na adresu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, nebo doručením osobně v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na podatelnu Jihočeského kraje. Na obálku je nutné uvést název odesílatele a heslo "Žádost JPV".