Postup podání žádosti

On-line žádost

Podání žádosti o Jihočeský podnikatelský voucher je jednoduchý proces. Pojďme se na něj podívat blíže.

Krok 1 - Formulace záměru a výběr poskytovatele znalostí

Krok 2 - Příprava obsahu žádosti

  • Připravte si věcný obsah pro jednotlivé kolonky (TIP: inspirujte se vzorovou žádostí - ke stažení).
  • Rozpočet a popis projektu musí odpovídat vyplněné nabídce poskytovatele znalostí.

Krok 3 - Vyplnění on-line žádosti

  • Před vyplněním formuláře žádosti se musíte nejprve registrovat a přihlásit. Rozpracovaná žádost se s odhlášením automaticky uloží a kdykoliv se k ní můžete vrátit.
  • Vyplňte on-line žádost ve všech částech (systém ověřuje i zda se spolupracující organizace nalézá na seznamu podporovaných VaV institucí).

Krok 4 - Finalizace a odeslání žádosti

  • Po odeslání žádosti Vám dorazí na kontaktní email vygenerovaná žádost a čestné prohlášení.
  • Vytiskněte svou žádost včetně čestného prohlášení žadatele a podepište.
  • Podepsané dokumenty odešlete spolu s nabídkou služeb založených na znalostech doporučenou poštou na adresu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, nebo doručte osobně v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na podatelnu Jihočeského kraje, a to nejpozději do 30.11.2021 do 14:00 (pozor, výzva je vyhlášena jako průběžná, do vyčerpání alokace prostředků). Na obálku uveďte název odesílatele a heslo "Žádost JPV". Rozhodující je datum doručení, nikoli odeslání.

Máte další dotazy? Přečtěte si sekci Časté dotazy nebo nás kontaktujte!