Postup podání žádosti

On-line žádost

Podání žádosti o Jihočeský podnikatelský voucher je jednoduchý proces. Pojďme se na něj podívat blíže.

Krok 1 - Formulace záměru a výběr poskytovatele znalostí

 • Ověřte si, že Vás záměr je v souladu s minimálně jednou z podporovaných činností programu.
 • Ověřte si, že Vaše partnerská výzkumná organizace figuruje na Seznamu výzkumných organizací vedeném MŠMT.
 • Ověřte si, že Váš partnerský expertní poradce splnil podmínky vstupu do databáze expertních poradců spravované  figuruje na seznamu poskytovatelů služeb pro Jihočeské podnikatelské vouchery vedeném JVTP, a.s.
 • Od vybrané partnerské organizace získejte vyplněný a podepsaný formulář Nabídka poskytovatele znalostí pro Aktivitu A) nebo Nabídka poskytovatele znalostí pro Aktivitu B) a naskenujte jej do formátu PDF, JPG, PNG, TIFF nebo BMP (velikost souboru by neměla přesáhnout 4MB), budete jej potřebovat při vyplňování žádosti.

Krok 2 - Příprava obsahu žádosti

 • Připravte si věcný obsah pro jednotlivé kolonky (TIP: inspirujte se vzorovou žádostí - ke stažení).
 • Rozpočet a popis projektu musí odpovídat vyplněné nabídce poskytovatele znalostí.

Krok 3 - Vyplnění on-line žádosti

 • Před vyplněním formuláře žádosti se musíte nejprve registrovat a přihlásit. Rozpracovaná žádost se s odhlášením automaticky uloží a kdykoliv se k ní můžete vrátit.
 • Vyplňte on-line žádost ve všech částech (systém ověřuje i zda se spolupracující organizace nalézá na seznamu podporovaných VaV institucí).

Krok 4 - Finalizace a odeslání žádosti

 • Po odeslání žádosti Vám dorazí na kontaktní email vygenerovaná žádost a dvě čestná prohlášení.
 • Vytiskněte svou žádost včetně obou doplněných čestných prohlášení žadatele a vše podepište.
 • Podepsané dokumenty odešlete doporučeně poštou na adresu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, nebo doručte osobně v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na podatelnu Jihočeského kraje a to nejpozději do 30.11.2020 do 14:00 (pozor, výzva je vyhlášena jako průběžná, do vyčerpání alokace prostředků). Na obálku uveďte název odesílatele a heslo "Žádost JPV". Rozhodující je datum doručení, nikoli odeslání.

Máte další dotazy? Přečtěte si sekci Časté dotazy nebo nás kontaktujte!