Vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o dotaci 2021

čtvrtek, 1. července 2021

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery 2021 vyhlašuje Jihočeský vědeckotechnický park ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Jedná se o již 8. ročník programu Jihočeské podnikatelské vouchery, jehož předmětem je dotační podpora podnikatelů v Jihočeském kraji (včetně začínajících podnikatelů a startupů) a jejich spolupráce s výzkumnými organizacemi z České republiky nebo s jihočeskými kreativci. 

Letos poprvé podpoří Jihočeský kraj kromě spolupráce podnikatelů a vědeckovýzkumných organizací také spolupráci mezi jihočeskými kreativci a jihočeskými podnikateli. Náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová vysvětluje: „Inovaci a kreativitu vnímám jako dva nezbytné nástroje potřebné k tomu, aby bylo jakékoli podnikání konkurenceschopné, proto chceme toto propojování v regionu podporovat“.

Na přípravě programu spolupracovaly s Jihočeským vědeckotechnickým parkem odbory regionálního rozvoje a kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. Obor kultury a památkové péče bude pro podnikatele zprostředkovávat nabídku jihočeských kreativců prostřednictvím výzvy pro naplňování tzv. „Jihočeské kreativní galerie“ „Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s kreativními tvůrci v Jihočeském kraji v rámci Dnů otevřených ateliérů a doufáme, že vytvořením nabídky kreativců v Jihočeské kreativní galerii budeme podporovat vznik nových spoluprací, směřující k podpoře inovací jihočeských podnikatelů “ dodává k programu Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje.

Podnikatelské subjekty mohou žádat o podnikatelský voucher, na základě kterého získají zvýhodněné odborné služby s využitím kapacit poskytovatelů těchto služeb, kterými samy nedisponují. Získané odborné služby následně povedou k zahájení nebo zintenzivnění jejich inovačních aktivit, ke zvýšení míry jejich kreativity a k růstu jejich inovačního potenciálu. Účelem programu je formou jednorázové dotace stimulovat obě strany k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Celé znění programu najdete v textu výzvy a souvisejících dokumentech.

Těšíme se na vaše projekty spolupráce!