Podporované činnosti v rámci programu

Podnikatelské subjekty mohou použít voucher na pořízení služeb založených na znalostech, nových pro podnikatelský subjekt, k vyřešení konkrétní potřeby související s rozvojem podnikatelských aktivit žadatele. Níže jsou uvedené okruhy podporovaných a nepodporovaných aktivit.

Vymezení podporovaných aktivit

Podporovaná aktivita A) Inovační vouchery: nákup inovačních služeb od výzkumných organizací z celé ČR

Podporovaná aktivita B) Kreativní vouchery: nákup kreativních služeb od kreativců z Jihočeského kraje

 

Podporované činnosti pro aktivitu A:

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby) či procesu.
 • Návrhy pro Žadatele nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, nových materiálů, nových metod.
 • Vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků, systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu.
 • Optimalizace procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy.
 • Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nových produktů či procesů.
 • Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru pro nové produkty či procesy.

 

Podporované činnosti pro aktivitu B:

 • Architektura / interiérový design /design nábytku / průmyslový a produktový design
 • UX design
 • Herní průmysl
 • Informační a komunikační technologie
 • Film / video / televize / hudba / zvuk
 • Fotografie
 • Grafický design / Výtvarná umění
 • Kulturní dědictví
 • Online marketing
 • Práce s texty
 • Řemesla
 • Webdesign

 

Vymezení nepodporovaných aktivit

Služby založené na znalostech nesmí zahrnovat tyto činnosti:

 • Rešerše, průzkumy trhu, analýzy prodejnosti, analýzy konkurence
 • Tréninkové a školící kurzy, nábor zaměstnanců, teambuilding
 • Stáže pro studenty
 • Poradenství v oblasti dotací / běžné finanční poradenství
 • Právní služby
 • Běžné opakující se služby (daňové a účetní služby, prodejní aktivity, jazykové překlady apod.).
 • Konkrétní aktivity v oblasti marketingu a propagace (např. nákup mediálního prostoru, realizace kampaní apod., podporované jsou pouze dlouhodobé strategické aktivity v oblasti marketingu a firemní prezentace)
 • Výrobu výrobků či polotovarů pro koncové zákazníky
 • Vybavení interiéru, návrhy interiérů a exteriérů směřované na zlepšení podnikového prostředí směrem k zaměstnancům
 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • příp. další činnosti, které nejsou uvedené mezi podporovanými

 

Poskytovatel znalostních služeb

Poskytovateli služeb založených na znalostech jsou v programu Jihočeských podnikatelských voucherů:

- pro aktivitu A - výzkumné organizace na území ČR. Seznam výzkumných organizací oprávněných poskytovat služby v programu Jihočeských podnikatelských voucherů spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

- pro aktivitu B - kreativci zařazení v Jihočeské kreativní galerii spravované Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje

Pro přesný výčet podporovaných a nepodporovaných aktivit sledujte aktuální výzvu a související dokumenty.