Spustili jsme příjem žádostí do programu Jihočeské podnikatelské vouchery 2020!

úterý, 7. července 2020

jpv_logo_web

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. zahájil 7.7.2020 příjem žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery pro rok 2020.

V letošním roce vouchery reagují na situaci způsobenou v jihočeském podnikatelském prostředí následky restriktivních vládních opatření proti šíření pandemie COVID-19. Nově proto podporují kromě spolupráce malých a středních podniků z JIhočeského kraje s výzkumnými organizacemi také spolupráci s expertními poradci, kteří pomohou jihočeským firmám nastavit a zavést nové obchodní modely a firemní strategie. 

Garantem programu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem programu je Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

Výzva k předkládání žádostí bude otevřena do 30.11.2020 do 14.00 hodin, nebo do vyčerpání finanční alokace programu. Podrobné informace najdete v textu výzvy, informacích o programu, v popisu postupu podání žádosti nebo v dokumentech ke stažení.

Žádosti je možné předkládat prostřednictvím on-line formuláře, nedílnou součástí žádosti je také přiložená nabídka od poskytovatele znalostí (výzkumné organizace / expertního poradce).

V případě potřeby dalších informací kontaktujte Janu Moravcovou, tel.: +420774969654, email: moravcova@jvtp.cz.